You Are Invited To a Pure Life

I have been a huge reader of books about relationships since my teenage years. Continue reading You Are Invited To a Pure Life

Advertisements

Kung ako ay bago na, bakit mukha pa rin akong luma?

Tumanggap ka na sa Lord.

You followed the salvation prayer. Humingi ka ng tawad para sa mga kasalanan mo at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal Lord and Savior. Continue reading Kung ako ay bago na, bakit mukha pa rin akong luma?

%d bloggers like this: